Циљеви пројекта

Развој јавне датотеке у којој ће фирме које производе/увозе/стварају хемикалије за грађевине и комерцијалне детерџенте бити у стању да чувају и да управљају својим листовима безбедносних података (ЛБП)
Такође ће бити у могућности да пружају разне информације о својим производима, као што су:

  • Могућа садржајност у супстанцама као SVHC, PBT, PvBt које се сматрају канцерогеним или верује се да загађују околину итд.
  • Угљен диоксида својих производа.
  • Могуће сертификације са ознаком ECO или другом сертификационом системом ECO.

Претварање Листова Безбедносних података у Картице Инструкција у Пословном Простору (WICS)* за услуживање професионалних корисника ради њихове краткоће. Превод WICS на албански, српски и бугарски, тако да информише професионалце – имигранте о опасностима хемикалија за здравље и животну средину.
Промоција производа са еколошком ознаком Европске Заједнице и хемикалија са ниском емисијом угљен – диоксида.
Примена Дела Редукованог Угља и манифестација (радионица, семинара) угља неутралног баланса.

Развој методологије која се лако може пренети у друге европске земље чије се економије ослањају на МСП, са производима који се продају многим трговцима малопродаје и употребљавају се од многих појединачних професионалаца или аматера међу које се укључују и економски имигранти.
Ширење резултата пројекта READ у надлежне националне власти и професионалне кориснике како би убедило више предузећа да доприноси својим листовима безбедносних података, али и да професионалне кориснике чине свесним о тим параметрима. Смањење повреда и несрећа на радном месту и ослобађање хемикалија у животну средину.

*МОДЕЛ  WIC

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ WIC