Учешће у READ-у

Предузеће
Лице за контакт

* Неопходна поља

Меморандум Разумевања
Поред горенаведене форме, молим да одштампате Меморандум Рзумевања и да нам га потпуњен и потписан проследите.

Пријављујем своје учешће у програму READ, у оквиру финансијског инструмента Европске Уније, LIFE+, у коме учествују Удружење Хемијских Индустрија Грчке (УХИГ) и Панхеленски Савез Индустрија Боја, Лакова и Мастила (ПСИБЛМ).

За потребе овог програма намеравам да Руководиоцу пројекта SUSTCHEM ENGINEERING електронски располажем Листове Безбедносних Података производа који су доступни на грчком тржишту. Листови Безбедносних Података (ЛБП) ће се чувати у електронској платформи која је приступачна професионалним корисницима производа (READ platform) заједно са поједностављеним Картицама Инструкција у Пословном Простору (Workplace Instruction Cards - WICs). Даљински приступ Листовима Безбедносних Података (ЛБП) и Картицама Инструкција у Пословном Простору (WICs) од стране професионалних корисника се очекује да ће обезбедити заштиту здравља корисника и да ће смањити утицај на животну средину.

Напомена Руководиоца Пројекта
Процес не укључује трошкове за предузеће, Листови Безбедносних Података (ЛБП) ће добити поверљиво управљање од пројектног тима који ће обавештати паралелно о њиховим евентуалним недостацима у односу на важеће законодавство.