Буџет Пројекта

Укупан буџет пројекта: 393,083 евра

Укупан прихватљив буџет пројекта: 387,083 евра

Финансијски допринос који се потражио од Европске Заједнице: 193,541 евро