Очекивани Резултати

Развој централне датотеке са складишним капацитетом преко 10000 ЛБП и 40000 WICS боја, лакова, грађевинског материјала и професионалних средстава за чишћење која су расположива на грчком тржишту.

Преко 100000 професионалних корисника (Грци и имигранти) који се налазе у сваком крају Грчке ће добити бесплатан приступ вишејезичким и поједностављеним безбедносним информацијама.

Обука професионалних корисника путем шест радионица и девет конференција у вези употребе платформе READ, безбедног руковања хемикалијама и одговарајућих процедура управљања отпадом.

Смањење повреда и несрећа на радном месту најмање на 10 %.

Рециклирање или одговарајуће располагање више од 1000 паковања у првој години примене READ.

Промоција хемијских производа са еколошком ознаком како би се повећала одрживост животне средине са производњом квалитетних производа уз смањен утицај на животну средину.

Промоција производа са ниским угљен – диоксидом и неутралним балансом угља и примене методологије PAS2050.