Αποποίηση Ευθύνης

Η SustChem Engineering ΕΠΕ (Διαχειριστής) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον Ιστότοπο  είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Ωστόσο, οι πληροφορίες παρέχονται "ως έχουν καταχωρηθεί" και χωρίς κάποιου είδους εγγύηση. Η SustChem Engineering ΕΠΕ δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την πληρότητα, την νομιμότητα, ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, όσον αφορά την ορθότητα ή μη των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο ούτε ως προς την καταλληλότητα ή μη των πληροφοριών στις δικές σας ιδιαίτερες περιστάσεις.

Η SustChem Engineering ΕΠΕ δεν μπορεί και δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος είναι απαλλαγμένος από ιούς ή οτιδήποτε άλλο που έχει καταστρεπτικές ιδιότητες.

Η SustChem Engineering ΕΠΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά κάθε είδους (άμεση ή έμμεση) και όπως και να προέκυψε είτε από σύμβαση ή με άλλο τρόπο, ως αποτέλεσμα της χρήσης (ή την αδυναμία χρήσης) του Ιστότοπου, ή από τη χρήση (ή μη χρήση) των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν.

Ο Ιστότοπος παρέχει συνδέσμους (links) σε ιστότοπους ή ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους. Το περιεχόμενο αυτών δεν είναι υπό τον έλεγχο του Διαχειριστή, και αυτός δεν μπορεί και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο αυτών. Οι σύνδεσμοι σε ιστότοπους ή ιστοσελίδες τρίτων δεν πρέπει να θεωρηθούν ως σχετικές συστάσεις από τον Διαχειριστή, ή για τυχόν προϊόντα που προωθούνται, προσφέρονται ή πωλούνται μέσω αυτών, ούτε ότι οι εν λόγω ιστότοποι ή ιστοσελίδες είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να έχει καταστρεπτικές ιδιότητες.

Ο Διαχειριστής δεν μπορεί και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συλλογή ή χρήση προσωπικών δεδομένων από οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτου. Επιπλέον, ο Διαχειριστής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια των διαφημίσεων τρίτων.