Πολιτική για τα Cookies

Πολιτική για τα Cookies

Η παρούσα πολιτική, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτή, σας ενημερώνουν για το πώς χρησιμοποιούνται ορισμένα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου και της πλατφόρμας λογισμικού (εφεξής «ο Ιστότοπος»), που  λειτουργεί η εταιρεία μας με την επωνυμία «SustChem Engineering ΕΠΕ», έδρα στην Αθήνα (οδός 3η Σεπτεμβρίου, αριθμ. 144) Αθήνα, και ΑΦΜ 998916611/ ΙΓ’ Αθηνών.
Επιπλέον, παρακαλούμε να μελετήσετε και ενημερωθείτε όσον αφορά την Πολιτκή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης.

O Ιστότοπος (καθώς και τυχόν τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μας) μπορεί να χρησιμοποιούν ποικιλία τεχνολογιών (cookies) που αυτόματα (ή παθητικά) συλλέγουν ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που χρησιμοποιείτε / επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και είναι πιθανό να ρυθμίσουν ή να τροποποιήσουν υπάρχουσες ρυθμίσεις στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το URL που σας παρέπεμψε στον Ιστότοπο, τους τομείς/ περιοχές/ ζώνες του Ιστότοπου που χρησιμοποιήσατε / επισκεφτήκατε, τις δραστηριότητες σας στο πλαίσιο της χρήσης / επίσκεψης σας αυτής, καθώς και τη μέρα και ώρα της Χρήσης / Επίσκεψης.  Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή της συσκευής που χρησιμοποιεί ο Χρήστης ή Επισκέπτης χωρίς όμως να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο αρχείο του υπολογιστή ή τη συσκευή του Χρήστη / Επισκέπτη. Τα cookies χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό των ακόλουθων :

 • Για διευκόλυνση του Χρήστη / Επισκέπτη όσον αφορά τη χρήση της Πλατφόρμας,
 • Για απομνημόνευση των δεδομένων επικοινωνίας σας για να μη χρειάζεται ο Χρήστης / Επισκέπτης να εισάγει τα ίδια δεδομένα ξανά,
 • Για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι χρήσιμες ή δημοφιλείς περιοχές του Ιστότοπου,
 • Για λόγους marketing,
 • Για πρόληψη δόλιων δραστηριοτήτων,
 • Για βελτίωση της ασφάλειας,
 • Για βελτίωση του Ιστότοπου για καλύτερη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση,
 • Για βελτίωση του περιεχομένου,
 • Για να επιταχύνονται οι αναζητήσεις,
 • Για να εκτιμάται το μέγεθος του κοινού των επισκεπτών και ο τρόπος χρήσης που κάνουν τόσο οι Χρήστες όσο και οι Επισκέπτες,
 • Για παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου με βάση δημογραφικά στοιχεία Χρηστών / Επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής τοποθεσίας.

Ο Χρήστης / Επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του με τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οποιαδήποτε περίπτωση και να τα απενεργοποιεί. Σημειώνεται όμως ότι όσον αφορά τα flash cookies, η απενεργοποίηση τους είναι πιθανό να μην είναι εφικτή. Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των flash cookies μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: All About Cookies

Σε περίπτωση που ο  Χρήστης / Επισκέπτης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει ο Ιστότοπος.  
Πρέπει να σημειωθεί ότι τρίτοι μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν cookies για τα οποία δεν έχουμε κανένα έλεγχο. Θα πρέπει να ελέγξετε εσείς τους ιστότοπους αυτών για να ενημερωθείτε για το τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας.
Έκδοση 1.0
Ισχύων από: 29 Ιανουαρίου 2015