Παρουσίαση του προγράμματος LIFE-READ σε επαγγελματίες χρήστες του κλάδου των οικοδομικών υλικών σε συνέργεια με εταιρία - stakeholder στην Κοζάνη, 25/5

Αφίσα Κοζάνη

Project Presentation | Technical Presentation

 

  • 20150525_19054020150525_190540
  • 20150525_19552020150525_195520