Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτή) σας ενημερώνει σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του Ιστότοπου και της πλατφόρμας λογισμικού (εφεξής « ο Ιστότοπος») .

Ο Ιστότοπος που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος LIFE+ READ (LIFE12 ENV/GR/001135 LIFE READ) λειτουργεί από την εταιρεία με την επωνυμία SustChem Engineering (Διαχειριστής), με έδρα στην 3η Σεπτεμβρίου, αριθμ. 144, Αθήνα, και ΑΦΜ 998916611, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών που εφαρμόζονται στον Ιστότοπο, όπως είναι τα είδη των πληροφοριών που συλλέγουμε σχετικά με τους Χρήστες (όσοι εισέρχονται στον Ιστότοπο και αναρτούν στοιχεία κατά τους όρους αυτού) και σχετικά με τους Επισκέπτες (όσοι εισέρχονται στον Ιστότοπο χωρίς δικαίωμα ανάρτησης στοιχείων) και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Η παρούσα Πολιτική ισχύει για κάθε Χρήστη και κάθε Επισκέπτη που θα χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο. Επίσης, η παρούσα Πολιτική ισχύει και για αρχεία των οποίων η πρόσβαση γίνεται μέσω του Ιστότοπου και : α) μας ανήκουν ή ελέγχουμε, β) είναι διαθέσιμα μέσω του Ιστότοπου, ή γ) αλληλεπιδρούν με τον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένου μέσω κοινωνικών δικτύων) και αναρτούν την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επιπλέον, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική για τα Cookies και τους Όρους Χρήσης που διέπουν τη χρήση του Ιστότοπου.

1. Πληροφορίες που συλλέγει ο Ιστότοπος.
Μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα στοιχεία από εσάς και σχετικά με εσάς ως Χρήστη ή Επισκέπτη:

  • Πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο της κάθε καταχώρισης ή αλληλεπίδρασης με τον Ιστότοπο, μέσω των εντύπων συλλογής πληροφοριών, ή που μας παρέχονται σε συναντήσεις, μέσω αλληλογραφίας ή τηλεφώνου. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που περιλαμβάνονται μέσα σε σχόλια που αναρτώνται στον Ιστότοπο. Οι τυπικές πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν το όνομα που εμφανίζεται στην οθόνη (το οποίο μπορεί να είναι το όνομα σας ή ψευδώνυμο), το τίτλο, το όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό πρόσβασης, τον αριθμό τηλεφώνου, την προτιμώμενη γλώσσα ή άλλες σχετικές λεπτομέρειες σχετικά με στοιχεία επικοινωνίας.
  • Δημογραφικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με τον τομέα της βιομηχανίας σας. Τέτοιες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέξουμε μέσα από διάφορες περιοχές του Ιστότοπου.
  • Πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο των επισκέψεων σας στον Ιστότοπο.
  • Λεπτομέρειες για τη τυχόν χρήση λειτουργιών και υπηρεσιών μέσω του Ιστότοπου.
  • Λεπτομέρειες κάθε ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή άλλης αλληλεπίδρασης μέσω κοινωνικών δικτύων που έχετε μαζί μας.
  • Cookies ή άλλες πληροφορίες παρακολούθησης που συλλέγονται.

2. Η Πολιτική μας για τα Cookies.
Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική μας για τα cookies.

3. Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται.
3.1.Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε σχετικά με εσάς:
Α) για την βελτίωση των λειτουργιών και υπηρεσιών μέσω του Ιστότοπου και για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στον Ιστότοπο ή για να σας παρέχουμε περιεχόμενο που θα σας αφορά
Β) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και σχετικά με, κατά τη κρίση μας, αλλαγές στον Ιστότοπο και/ή τις πολιτικές του Ιστότοπου
Γ) για εσωτερικούς επιχειρηματικούς λόγους
Δ) για σκοπούς που αποκαλύπτονται την στιγμή που παρέχετε τις πληροφορίες ή όπως άλλως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ε) για να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που έχετε ζητήσει ή συμφωνήσατε να λαμβάνετε συμπεριλαμβανόμενης της αποστολής ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletters) ή την παροχή υλικών marketing
Ζ) για να σας δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχετε σε ποικιλία χαρακτηριστικών του Ιστότοπου
Η) για να επεξεργαστούμε την αίτηση σας στον Ιστότοπο, καθώς και για την επαλήθευση της εγκυρότητας των πληροφοριών
Θ) για την αναγνώρισή σας ως συγγραφέα σε στοιχεία που αναρτάτε ή σχόλια που μας στέλνετε με σκοπό την ανάρτηση τους στον Ιστότοπο, ή όχι
Ι) για να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο και η χρηστικότητα του Ιστότοπου παρέχονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή σας ή τη συσκευή σας
Κ) για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τυχόν εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας, εφόσον έχετε συμφωνήσει σε επικοινωνία μας για τέτοιους σκοπούς και
Λ) για να έχετε πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό.

3.2. Με σκοπό να γίνει ο Ιστότοπος πιο ενδιαφέρων και χρήσιμος για εσάς, οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δική μας διαφήμιση και για σκοπούς έρευνας αγοράς.

3.3. Ενδέχεται να μοιραστούμε μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες με Τρίτους, όπως για παράδειγμα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην παράγραφο 8 κατωτέρω.

4. Κατά πόσο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για εμπορικούς σκοπούς.

4.1. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας στείλουμε μέσω ηλεκτρονικών μέσων (email) πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Θα σας δίνεται η δυνατότητα να απέχετε από τέτοια επικοινωνία σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες.

4.2. Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας, μπορεί να επιτρέψουμε σε Τρίτους να χρησιμοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) σχετικά με πληροφορίες για προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιούμε εμείς ή Τρίτοι τα δεδομένα σας για αυτό το σκοπό, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με το έντυπο με το οποίο συλλέγουμε τα δεδομένα σας.

4.3. Μπορούμε επίσης να επικοινωνούμε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή κανονικού ταχυδρομείου, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

5. Πότε και πώς μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε Τρίτους.

5.1. Μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, ως εξής:

(α) Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Τρίτου για να μας βοηθήσει σε ορισμένους τομείς, όπως για παράδειγμα το τηλεφωνικό κέντρο, τη φιλοξενία ιστοσελίδας και το marketing ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email marketing), μπορεί ο Τρίτος να λάβει τις πληροφορίες σας

(β) Μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες με τους συνεργάτες μας για εσωτερικούς λόγους. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε και να μεταφέρουμε όλες αυτές τις πληροφορίες: (i) σε έναν τυχόν μετέπειτα ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτη ή διαχειριστή του Ιστότοπου ή (ii) σε περίπτωση συγχώνευσης, ενοποίησης, αναδιάρθρωσης, πώλησης όλων των συμφερόντων μας και/ή των περιουσιακών στοιχείων ή άλλων οργανωτικών αλλαγών καθώς και σε κάθε διαδικασία δέουσας επιμέλειας (due diligence)

(γ) Μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίες σας σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία:

  • για την τήρηση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμού, κλήτευσης, κυβερνητικού αιτήματος ή νομικών διαδικασιών, αν σύμφωνα με τη καλόπιστη γνώμη μας αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο
  • για την προστασία και/ή υπεράσπιση στων Όρων Χρήσης ή άλλων πολιτικών που ισχύουν για τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανόμενης της διερεύνησης πιθανής παραβίασης αυτών
  • για την προστασία της ασφάλειας, των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε Τρίτου ή/και
  • για την ανίχνευση, πρόληψη και γενικά σε σχέση με υποθέσεις απάτης, ασφάλειας ή τεχνικών ζητημάτων.

Περαιτέρω, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τη κρίση μας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις διευθύνσεις IP για την αναγνώριση χρηστών, και μπορεί να το κάνουμε αυτό σε συνεργασία με Τρίτους, όπως για παράδειγμα ιδιοκτήτες πνευματικών δικαιωμάτων, παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, παρόχων ασύρματων υπηρεσιών και/ή αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης τέτοιων πληροφοριών σε Τρίτα μέρη.

Σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία, τέτοιες κοινοποιήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

6. Τι γίνεται με το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες.

Στο σημείο που ο Ιστότοπος σας επιτρέπει να αναρτάτε δεδομένα, ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή άλλο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών («Περιεχόμενο Χρήστη ή Επισκέπτη»).

Μπορούμε, εμείς ή Τρίτοι, να αναπαράγουμε, δημοσιεύουμε, διανείμουμε ή να χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο, online ή offline, περιεχόμενο Χρήστη σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή (που υπάρχει σήμερα ή μπορεί να αναπτυχθεί στο μέλλον), σεβόμενοι βέβαια πάντα την εμπιστευτικότητα και τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Άλλοι επισκέπτες μπορεί να έχουν πρόσβαση σε αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη και να έχουν τη δυνατότητα να το μοιραστούν με Τρίτους μέσω του διαδικτύου.

Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να σκεφτείτε πριν αποφασίσετε, με προσοχή, τι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων κλπ παρέχετε μέσω του Ιστότοπου.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που επιλέγετε να είναι δημόσιες και δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα μέρη που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες θα σέβονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι υποχρεώσεις μας, βάση της Πολιτικής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, δεν ισχύουν για πληροφορίες που επιλέγετε να είναι δημόσιες, που μοιράζεστε με άλλους ή αναρτάτε στον Ιστότοπο.

Δεν έχουμε ευθύνη για την ακρίβεια, χρήση ή κακή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή οποιασδήποτε πληροφορίας από Τρίτους μέσω του Ιστότοπου.

7. Αλλαγές στις πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

7.1. Κατόπιν αιτήματος σας μπορούμε να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα σε τρίτους των προσωπικών σας στοιχείων μέσω του Ιστότοπου και/ή τη βάση δεδομένων μας. Επίσης, κατόπιν γραπτού αιτήματος σας μπορείτε να έχετε πρόσβαση και/ή να ζητήσετε να διορθωθεί οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία.

7.2. Εσείς έχετε την ευθύνη να διατηρείτε ακριβείς τις πληροφορίες που υποβάλλετε, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας.

7.3. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε το τρόπο που έχετε επιλέξει να επικοινωνούμε μαζί σας, καθώς και το τι να λαμβάνετε από εμάς, ακολουθώντας τις οδηγίες διαγραφής που περιέχονται σε κάθε email μας.

 

8. Οι τεχνικές με τις οποίες Τρίτοι συλλέγουν πληροφορίες.

Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για εφαρμογές κλπ που ανήκουν σε άλλους, ακόμα και αν χρησιμοποιούν την τεχνολογία μας για την συλλογή. Ωστόσο, μπορούμε να συνεργαζόμαστε με Τρίτους για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες και η δυνατότητα να επιλέξετε. Θα πρέπει να διαβάσετε και τους Όρους Χρήσης, Πολιτικές για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Τρίτων σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουν για τη συλλογή, αποθήκευση και κοινοποίηση.

9. Ασφάλεια και αποθήκευση των Πληροφοριών.

9.1. Ο Ιστότοπος και οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε έναν κεντρικό διακομιστή που βρίσκεται στην Ολλανδία.
9.2. Εφαρμόζουμε τα εύλογα και εμπορικά διαθέσιμα μέτρα για την προστασία και διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη μη μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου, ασύρματη μετάδοση ή ηλεκτρονική αποθήκευση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες δημόσια μέσω του Ιστότοπου με εξαίρεση τα δεδομένα που αναρτάτε ως Χρήστης. Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδετε σε εμάς και χρησιμοποιείτε στον Ιστότοπο. Μας παρέχετε τις σχετικές πληροφορίες με δική σας ευθύνη.

9.3. Κατά την εγγραφή σας στον Ιστότοπο, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού αυτού. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό, όνομα Χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον κωδικό άλλου Χρήστη καθώς και να μην αποκαλύπτετε των κωδικό σας σε οποιονδήποτε τρίτο. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε άμεσα εάν υποψιαστείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή πρόσβαση στον κωδικό σας.

9.4. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων, μπορεί να μεταφερθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται εκτός ΕΟΧ. Οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων σε αυτές τις χώρες ενδέχεται να διαφέρουν από την χώρα στην οποία βρίσκεστε, και τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υπόκεινται σε αιτήματα πρόσβασης από τις κυβερνήσεις, τα δικαστήρια ή από αρχές επιβολής του νόμου στις χώρες αυτές. Λαμβάνουμε τα εύλογα και εμπορικά διαθέσιμα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι η μεταχείριση των δεδομένων σας γίνεται με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων συμφωνιών μεταφοράς δεδομένων. Με τη χρήση του Ιστότοπου ή την παροχή πληροφοριών, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για αυτή τη μεταφορά, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών σας σε αυτές τις κυβερνήσεις, τα δικαστήρια ή αρχές επιβολής του νόμου στις χώρες αυτές.

10. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να γίνουν τροποποιήσεις ή προσθήκες στην παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση («Επικαιροποιημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»). Συμφωνείτε ότι μπορούμε να σας ενημερώσουμε για την Επικαιροποιημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με την ανάρτηση της στον Ιστότοπο, με τρόπο που να είναι προσβάσιμη μέσω συνδέσμου στην αρχική ιστοσελίδα του Ιστότοπου, καθώς και ότι η χρήση του Ιστότοπου μετά την ανάρτηση της Επικαιροποιημένης Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων συνιστά τη συμφωνία σας με την Επικαιροποιημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επομένως, θα πρέπει να ξαναδιαβάσετε την επικαιροποιημένη κατά περίπτωση Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν κάνετε χρήση του Ιστότοπου. Η Επικαιροποιημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα ισχύει από την ανάρτηση της ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα ορίζεται στην Επικαιροποιημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα εφαρμόζεται στην χρήση του Ιστότοπου από εκείνη την ημερομηνία και μετά.

11. Επικοινωνία για πληροφορίες ή για την υποβολή παραπόνων.

11.1. Αν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα το κάνουμε μέσω ταχυδρομείου ή email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δώσει. Εάν αλλάξετε διεύθυνση email θα πρέπει να μας ενημερώσετε.
11.2. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή να υποβάλλεται παράπονο, μπορείτε να στείλετε email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Έκδοση 1.1
Ισχύει από: 29 Ιανουαρίου 2015