Δημοσιεύσεις

Δημοσίευση στο περιοδικό Χρώμα & Εργαλείο, Φεβρουάριος 2016, Τεύχος Νο 43

Δημοσίευση στο περιοδικό Χρώμα & Εργαλείο, Φεβρουάριος 2016, Τεύχος Νο 43

ΤΕΕ - ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Newsletter 17/2/2016

WIC: μία νέα πλατφόρμα πληροφόρησης για χημικά προϊόντα

Προβολή του LIFE-READ στην Παρουσίαση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών & Μελανών προς τους εκπρόσωπους των ΜΜΕ 16/2/16

Σε παρουσίαση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών & Μελανών  προς τους εκπρόσωπους των ΜΜΕ στις 16/2, με θέμα την αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής χρωμάτων,  που έτυχε  μεγάλης και θετικής δημοσιότητας έγινε αναφορά στη συλλογική υποστήριξη του προγράμματος LIFE-READ  από την Ένωση Χρωμάτων γεγονός που αποτελεί σημαντική αναγνώριση για το έργο μας!

Περισσότερα...

Sustainable Greece 2020, Newsletter 24/11/15

Sustainable Greece 2020, Newsletter 24.11.15

Περιοδικό «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

Περιοδικό «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

Weekly News - Water & Waste

Weekly News - Water & Waste