Бюджет на проекта

Общ бюджет на проекта: 393,083 евро

Общ избираем бюджет на проекта: 387,083 евро

Финансова помощ, поискана от ЕС: 193,541 евро