Резултати - Technical Deliverables

Резултат - Technical Deliverables

Име на резултатаНомер Свързано действиеДата на предаване
Общо описание на проекта READ и Формуляр за кандидатстване A 1 21/10/2013
Меморандум за разбирателство НACI

Меморандум за разбирателство HCA
A 1 31/10/2013
Ръководство за законосъобразни и стандартизирани данни A 2 29/11/2013
Мониторинг и инструмент за управление на проекта "Redmine" C 1 29/11/2013
Минути от семинара за Информационните листи за безопасност (SDSs) Д 2 28/02/2014
Първа оценка на въздействие C 1 31/03/2014
Минути от първата работна група за проекта READ Д 2 30/05/2014
База данни READ с 10 000 въведени данни B 2 28/11/2014
Документ за адаптация на Класификацията на етикетиране и опаковане (CLP). Д 1 09/02/2015
Брошура за използването на базата данни READ от професионални ползватели Д 1 27/02/2015
Цялостна база данни READ B 3 30/04/2015
    Втора оценка на въздействие C 1 30/04/2015
    Минути от втората работна група за адаптация на CLP (Класификация на етикетиране и опаковане) и използване на платформата READ Д 2 30/06/2015
Обновена база данни READ с информация за CLP B 4 21/09/2015
    Крайна оценка на въздействие C 1 28/09/2015
    Опростен доклад Д 1 28/09/2015
План за контакти After - LIFE Д 3 01/10/2015