Buxheti i projektit

Buxheti total i projektit: 393,083 Euro

Buxhetit total i zgjedhur per projektin: 387,083 Euro

Kontributi financiar qe u kerkua nga BE: 193,541 Euro